Please Join DxSchool Forum. Ask anything you needed. We want to create a big community to help Student, and Teachers by sharing Books, and Materials. Thank You.

  1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Dấu hiệu phá thai bằng thuốc thành công

Discussion in 'Advertisement' started by ford4580, Nov 18, 2022.

  1. ford4580

    ford4580 New Member

    Phá thai bằng thuốc là phương pháp bỏ thai có độ an toàn và thành công cao, với điều kiện phải thực hiện đúng cách. Nếu không thành công còn sót thai hay thai chết lưu sẽ gây ra nhiễm trùng và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe nữ giới. Cùng nhận biết biểu hiện phá thai bằng thuốc thành công
     

Share This Page