Please Join DxSchool Forum. Ask anything you needed. We want to create a big community to help Student, and Teachers by sharing Books, and Materials. Thank You.

  1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

ptom4583's Recent Activity

  1. ptom4583 posted a new thread.

    Dương vật bị chảy mủ là biểu hiện bệnh gì?

    Dương vật bị chảy mủ là biểu hiện thường thấy của viêm bao quy đầu hoặc bệnh lậu ở nam giới. Biểu hiện ban đầu sẽ là chảy dịch vàng sau...

    Forum: SAT Forum

    Aug 13, 2022 at 2:38 AM