Please Join DxSchool Forum. Ask anything you needed. We want to create a big community to help Student, and Teachers by sharing Books, and Materials. Thank You.

  1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Verbal sùi mào gà ở lưỡi

Discussion in 'GMAT Forum' started by ptom4583, Oct 27, 2022.

  1. ptom4583

    ptom4583 New Member

    Sùi mào gà là một trong những căn bệnh xã hội dễ lây truyền nhất hiện nay. Nốt sùi thường mọc ở nhiều vị trí khác nhau, sùi mào gà ở lưỡi là dấu hiệu dễ thấy nhất và cách điều trị hiệu quả nhất hiện nay là đốt bằng ALA - PDT. Để quá trình điều trị đạt được kết quả tốt nhất, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế uy tín để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân.
     

Share This Page